Specializace

Překladatel má rozsáhlé odborné znalosti a zkušenosti z práce pro státní správu i nadnárodní společnosti. Nabízí proto jazykově vytříbené zpracování překladů odborných i specializovaných textů do angličtiny.

Zvláštní odborná specializace

  • bankovnictví - překlady smluv o úvěru, smluv o hypotéčním úvěru apod.
  • pojišťovnictví - překlady pojistných smluv, všeobecných pojistných podmínek apod.
  • kapitálové trhy - překlady dokladů o držení cenných papírů, překlady obchodních smluv a dokumentů z oblasti akciových fondů, fondů státních či podnikových dluhopisů apod.
  • výroční zprávy - precizní překlady prezentace firem, ekonomických rozvah, překlady účetních uzávěrek a příloh (rozvahy, výsledovky)
  • právo - detailní překlady zákonů, vyhlášek, překlady prováděcích předpisů a dalších právních dokumentů
  • telekomunikace - překlady obchodních smluv, obchodních podmínek a dalších materiálů
  • státní správa - přesné překlady národních programů, překlady dokumentů vyžadovaných ministerstvy a mezinárodními institucemi
  • Evropská unie - překlady všech nutných dokladů, překlady žádostí o dotace či povolení a všech ostatních písemností vyžadovaných institucemi unie či Evropskou komisí
  • trh nemovitostí - překlady nájemních smluv, smluv o pronájmech, bankovních zárukách a pojistných smluv, překlady výsledků výzkumu trhu s realitami
Developed by Brainweb.cz
Přihlášení

Registrace
Ztráta hesla

Aktuality

Nyní můžete objednávat překlady on-line objednávkou.